Verplichte AOV voor ZZP’ers

08 juli 2024

Actueel

Als zelfstandig ondernemer staat je een belangrijke verandering te wachten: de invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dit heeft grote implicaties voor je financiën en bedrijfsvoering. In dit artikel behandelen we de kernpunten van de verplichte AOV, wie erdoor geraakt worden, wat de kosten zijn, en hoe je je kunt voorbereiden. We geven je ook tips om je goed voor te bereiden en gaan in op de voor- en nadelen van deze verzekering.

Waarom wordt de verplichte AOV ingevoerd?

De overheid heeft vastgesteld dat een groot deel van de zzp’ers geen enkele arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de zzp’ers geen financiële vangnet heeft voor wanneer zij arbeidsongeschikt raken. Dit maakt hen kwetsbaar voor inkomensverlies bij ziekte of een ongeval. De verplichte AOV moet ervoor zorgen dat alle zelfstandig ondernemers een basisbescherming hebben, vergelijkbaar met werknemers die via hun werkgever verzekerd zijn.

Het doel van de verplichte AOV is tweeledig: ten eerste om zelfstandigen te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en ten tweede om de kosten en risico’s voor de samenleving te verminderen. Wanneer zzp’ers zonder verzekering arbeidsongeschikt raken, moeten zij vaak terugvallen op sociale voorzieningen, wat extra belasting voor de maatschappij betekent.

Voor wie geldt de verplichte AOV?

De verplichte AOV zal van toepassing zijn op alle zelfstandig ondernemers die winst uit hun onderneming moeten opgeven voor de inkomstenbelasting. Dit omvat met name zzp’ers en freelancers. Uitzonderingen zijn onder andere directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van een BV, meewerkende partners en ondernemers die al een private AOV hebben met vergelijkbare dekking en premie.

Wat zijn de kosten van de verplichte AOV?

De premie voor de verplichte AOV is inkomensafhankelijk en bedraagt tussen de 6,5% en 8% van je laatst verdiende ondernemersinkomen. Dit komt neer op een maximaal bedrag van ongeveer €195 per maand, gebaseerd op het minimumloon van 2024. Deze premie is fiscaal aftrekbaar, wat betekent dat je deze kosten kunt verrekenen met je belastbaar inkomen, waardoor de netto kosten lager uitvallen.

De hoogte van de premie is een punt van discussie onder zelfstandigen. Hoewel de verzekering een basisbescherming biedt, vinden veel zzp’ers de kosten hoog. De overheid stelt echter dat de premie noodzakelijk is om een voldoende dekking te kunnen bieden en dat de inkomensafhankelijkheid ervoor zorgt dat de verzekering betaalbaar blijft voor alle zzp’ers.

Verplichte AOV

Wat dekt de verplichte AOV?

De verplichte AOV keert 70% van je inkomen uit voordat je arbeidsongeschikt werd, met een maximum gelijk aan het minimumloon. De uitkering start na een wachttijd van één jaar en loopt door tot je AOW-leeftijd. Dit biedt een basisvangnet voor zzp’ers, maar houdt geen rekening met je beroep, leeftijd, of medische achtergrond, in tegenstelling tot veel private verzekeringen.

De dekking van de verplichte AOV is dus beperkt tot een basisniveau. Dit betekent dat je bij arbeidsongeschiktheid mogelijk genoegen moet nemen met een lager inkomen dan je gewend bent. Dit kan vooral problematisch zijn voor zzp’ers met een hoger inkomen, die meer gewend zijn uit te geven.

Voordelen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een belangrijk voordeel van de verplichte AOV is dat het ervoor zorgt dat alle zzp’ers verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Dit vermindert het risico van financiële problemen bij ziekte en biedt een basisbescherming die vergelijkbaar is met die van werknemers. Bovendien zijn de premies inkomensafhankelijk, waardoor de verzekering betaalbaar blijft voor iedereen.

Een ander voordeel is dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering eenvoudiger en toegankelijker is dan veel private verzekeringen. Omdat de verzekering via het UWV loopt, hoef je je geen zorgen te maken over ingewikkelde voorwaarden of medische keuringen die vaak bij private verzekeraars van toepassing zijn.

Advies nodig?
Verplichte AOV

Nadelen en kritiek

Er is ook kritiek op de naderende verplichting. Sommige zzp’ers vinden dat de premie te hoog is en dat de overheid zich niet moet bemoeien met hun ondernemerschap. Daarnaast biedt de verplichte AOV minder flexibiliteit dan private verzekeringen, die vaak betere dekking bieden en rekening houden met je specifieke beroep en omstandigheden.

Critici wijzen erop dat de verplichte AOV niet altijd de beste optie is voor zzp’ers met een licht beroep of een goed eigen vangnet, zoals spaargeld of een partner met een inkomen. Voor deze groep kan een private verzekering vaak voordeliger en beter passend zijn.

Hoe bereid je je voor?

Hoewel de verplichte AOV nog niet is ingevoerd, is het verstandig om je alvast voor te bereiden. Overweeg om nu al een private arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, zodat je verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid en mogelijk kunt kiezen voor een betere dekking. Kijk ook naar andere vormen van financiële vangnetten, zoals een broodfonds, om de eerste periode van arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Het is ook belangrijk om je goed te informeren over de exacte voorwaarden en kosten van de verplichte AOV zodra deze definitief zijn. Zo kun je een weloverwogen beslissing maken over hoe je je het beste kunt verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Verbetering of niet, de verplichte AOV komt er aan

De verplichte AOV voor zzp’ers is een ingrijpende verandering die ervoor moet zorgen dat alle zelfstandig ondernemers een basisbescherming hebben tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval. Hoewel de kosten en dekkingen vaststaan, is er ook ruimte voor kritiek en discussie. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden en te overwegen of een private AOV wellicht een betere optie voor jou is. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en zorg dat je tijdig maatregelen neemt om je financiële toekomst veilig te stellen. Heb je vragen? Neem contact op met één van de specialisten van De6voorOndernemers.

Verplichte AOV

Kosteloos advies van lokale specialisten?

Met De6voorOndernemers sta je er niet alleen voor. Hier is hoe het werkt:

Vul de check in

Kies de specialist

Neem Contact op